Projekt Fundacji BlackRocks

Ratujmy polskie morze

Ochrona wyjątkowej przyrody

Fundacja Black Rocks dąży do zachowania nienaruszonej urody plaży poprzez skuteczną ochronę przed dewastacją spowodowaną działalnością turystyczną, zbieraczami bursztynów i imprezującą młodzieżą. Naszym celem jest stworzenie harmonijnej przestrzeni, gdzie przyroda i ludzie mogą współistnieć, dbając o integralność ekosystemów przybrzeżnych.

Bezpieczeństwo na plaży

Bezpieczeństwo naszych odwiedzających jest priorytetem. Projekt „Sea” skupia się na zabezpieczeniu stromego zejścia do plaży, eliminując ryzyko osuwania się skarpy i upadków. Dzięki odpowiednio zaprojektowanemu i bezpiecznemu zejściu, każdy będzie mógł cieszyć się plażą bez obaw o swoje bezpieczeństwo.

Monitorowanie i edukacja

Pragniemy zrozumieć i chronić Bałtyk. Nasza inicjatywa obejmuje budowę stacji pomiarowej wód przybrzeżnych, która umożliwi ciągłe monitorowanie jakości wód, pływów i innych parametrów. Poprzez edukację społeczności lokalnej i odwiedzających, chcemy podnieść świadomość ekologiczną oraz przyczynić się do długotrwałej ochrony tego unikalnego środowiska.

Bałtyk, nasza perełka przybrzeżna, jest miejscem o niezwykłej wartości przyrodniczej i ekologicznej. Aby zagwarantować jego przyszłość, Fundacja Black Rocks wspólnie z naukowcami, lokalnymi władzami, instytucjami na szczeblu krajowym oraz zaangażowanymi mieszkańcami realizuje ambitny program badań i ochrony. W ramach projektu „Sea”, dążymy do pełnej ochrony tego wyjątkowego środowiska, łącząc cele Natura 2000 oraz zasady konwencji o ochronie środowiska naturalnego.

Współpraca ze Środowiskiem Naukowym: Badania stanu Bałtyku stanowią kluczowy filar naszej inicjatywy. Fundacja ma na celu współpracę z naukowcami specjalizującymi się w ekologii morskiej, fizykochemii wód oraz biologii morskiej, aby monitorować parametry fizykochemiczne wody. Planowane są analizy temperatury, pH oraz stężenia tlenu rozpuszczonego, które pozwolą uzyskać pełny obraz stanu wód przybrzeżnych. Wspólnie będą również prowadzone badania poziomów zanieczyszczeń chemicznych, celem zidentyfikowania potencjalnych zagrożeń dla ekosystemu.

Lokalne Władze i Współpraca na Szczeblu Krajowym: W ramach naszego zaangażowania dla Bałtyku, Fundacja ma na celu nawiązanie współpracy z lokalnymi władzami przybrzeżnymi oraz instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska na poziomie krajowym. Dzięki tej współpracy, nasze badania nabiorą realnego wpływu na decyzje dotyczące ochrony obszarów morskich. Razem z partnerami z lokalnych i krajowych instytucji ustalimy konkretne kroki i działania, które przyczynią się do zabezpieczenia przyszłości Bałtyku.

Zaangażowani Mieszkańcy: Świadomi i zaangażowani mieszkańcy mają ogromny potencjał w ochronie przyrody. Dlatego też, Fundacja ma na celu zachęcanie lokalnych mieszkańców do aktywnego udziału w projekcie. Planowane są organizacje spotkań, warsztatów oraz edukacyjnych wydarzeń, które umożliwią mieszkańcom zrozumienie ważności badań i ochrony środowiska morskiego. Poprzez te działania, razem tworzymy społeczność, która jednoczy siły dla dobra Bałtyku.

Cele Natura 2000 i Konwencja o Ochronie Środowiska Naturalnego: Projekt „Sea” będzie ściśle korespondować z celami Natura 2000, które dążą do zachowania różnorodności biologicznej i ochrony siedlisk przyrodniczych. Fundacja ma na celu osiągnięcie tych założeń poprzez badania i działania, które będą łączyć się w wysiłku na rzecz zachowania ekosystemów morskich. Co więcej, inicjatywa ta będzie wpisywać się w zasady Konwencji o Ochronie Środowiska Naturalnego, wdrażając konkretne działania mające na celu ochronę wód przybrzeżnych oraz promując zrównoważony rozwój.

Wspólnie, poprzez szeroką współpracę z naukowcami, władzami i społecznością, Fundacja staje przed szansą ochrony przyszłości Bałtyku. Badania i inicjatywy mają na celu nie tylko zrozumienie i monitorowanie, ale przede wszystkim działanie na rzecz zachowania tego wyjątkowego środowiska dla przyszłych pokoleń.

Prezes Fundacji Black Rocks

Cel 1: Ochrona plaży

  • Strefy Ochrony Ekosystemu: Oznaczymy obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym jako strefy ochrony, gdzie dostęp będzie ograniczony. To pozwoli na odnowienie i ochronę życia morskiego oraz przywróci naturalną równowagę.
  • Edukacyjne Ścieżki: Stworzymy edukacyjne ścieżki informujące o unikalności ekosystemu przybrzeżnego, roli plaż dla gatunków morskich i ochrony przyrody. To nie tylko zwiększy świadomość, ale również umożliwi turystom odkrywanie tajemnic Bałtyku.
  • Eko-Placówki: Postawimy na plaży eko-punkty, gdzie odwiedzający mogą wymieniać plastikowe odpady na upominki lub zniżki w lokalnych punktach usługowych. To pobudzi ekologiczne zachowania i ograniczy ilość odpadów.

Cel 2: Stacja pomiarowa na molo ekologicznym

Dokładne zrozumienie stanu Bałtyku jest kluczowe dla jego ochrony. Nasz projekt MOLO pływającego zintegruje funkcję rekreacyjną z naukową, dając możliwość kontynuacyjnego monitorowania. Plan obejmuje:

  • Stacja Pomiarowa: Wyposażymy pływające MOLO w zaawansowaną stację pomiarową, mierzącą temperaturę, zasolenie, poziomy zanieczyszczeń i inne parametry wód. Dane te pozwolą na dokładne śledzenie zmian w ekosystemie przybrzeżnym.
  • Program Edukacyjny: Fundacja planuje organizować wizyty edukacyjne na MOLO, podczas których eksperci przedstawiają wyniki badań oraz ich ogromne znaczenie dla ekosystemu. To angażujący sposób na zwiększenie świadomości ekologicznej wśród uczestników oraz ukazanie, w jaki sposób nauka aktywnie wspiera ochronę morskiego środowiska.
  • Badania Długoterminowe: Dzięki ciągłemu gromadzeniu danych, projekt MOLO przyczyni się do tworzenia długoterminowych trendów, które ukazują, w jaki sposób działania ludzkie oddziałują na Bałtyk. To źródło niezwykle cennych informacji, które pozwolą podejmować przemyślane i ukierunkowane działania ochronne w przyszłości.

Wszystkie te projekty łączą się w spójny wysiłek na rzecz ochrony Bałtyku. Dążymy do stworzenia przyjaznego środowiska dla ludzi i przyrody, zwracając uwagę na cele Natura 2000 i konwencję o ochronie środowiska naturalnego.

„Cieszę się, że Fundacja Black Rocks wprowadza taki innowacyjny projekt. Poprawa plaży i zachęcanie do ekologicznych zachowań to ogromna korzyść dla naszej społeczności. To da nie tylko większe szanse na przyciągnięcie turystów, ale także pomoże naszym lokalnym biznesom. Mogę już wyobrazić sobie współpracę z eko-punktem na plaży, co z pewnością przyciągnie klientów do mojej restauracji. To świetny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju naszej okolicy.”

Lokalna przedsiębiorczyni– Agnieszka

„I am impressed by what the Black Rocks Foundation plans to achieve. I’m glad that they will undertake activities that combine the beauty of nature with care for the environment. When I see that the MOLO floating project with a measuring station aims to monitor the Baltic Sea, I feel more confident that my visit is contributing to science and conservation. This is more than just a beach, it is an initiative that engages tourists in caring for Baltic sea. It should be anywhere in the EU!”

Turysta – Martin

„To jest dokładnie to, co brakowało w naszym regionie. Jestem dumna, że Fundacja Black Rocks podejmuje te działania. Badania wód, monitorowanie ekosystemu i edukacja społeczna – to jest właśnie to, czego potrzebujemy. Nasza organizacja eko z radością weźmie udział w edukacyjnych wydarzeniach i warsztatach. To projekt, który z pewnością pomoże nam zwiększyć świadomość ekologiczną i wzmocnić naszą wspólną troskę o Bałtyk.”

Członkini organizacji EKO – Ania

Black Rocks Sea: Ochrona Bałtyku w Twoich Rękach!

„Black Rocks Sea” – To nie tylko nazwa, to symbol. Czarne skały, mocno zakorzenione w brzegach Bałtyku, symbolizują trwałość i stałość. To, co stworzone przez naturę, ma teraz również naszą troskę i zaangażowanie.

„Ochrona Bałtyku w Twoich Rękach” – To potężna odpowiedzialność, ale także ogromna szansa. To, co robimy (lub nie robimy), ma znaczenie. Nasze codzienne wybory, nasze działania, wpływają na stan Bałtyku. To jest nasz dziedzictwo, nasza przyszłość. Wyrażenie „w Twoich rękach” to apel, abyśmy stali się opiekunami, strażnikami tego wyjątkowego ekosystemu.

Stawiając „Black Rocks Sea: Ochrona Bałtyku w Twoich Rękach.” w centrum naszego myślenia, zachęcamy do aktywnego uczestnictwa. To nie tylko hasło – to wizja, że łącząc nasze ręce, tworzymy mocniejszą ochronę dla Bałtyku. Poprzez edukację, zrównoważony turystykę, ekologiczne wybory i świadome działania, każdy z nas może wnieść swój wkład w długotrwałe zdrowie tego unikalnego środowiska.

Skip to content